söndag, augusti 06, 2006

Förlåt mig

Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,
att jag, som är född med synd, på många sätt har brutit mot dig.
Jag har inte älskat dig över allting
och inte min nästa såsom mig själv.
Mot dig och dina bud har jag syndat
med tankar, ord och gärningar.
Jag är värd att förkastas från ditt ansikte,
om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat.
Men du, käre himmelske Fader, har lovat,
att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig.
Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat
och tänker inte mer på deras synder.
Detta litar jag på när jag nu
ber dig om förlåtelse
för min Frälsares Jesu Kristi skull

Inga kommentarer: